Značaj pokaznog gesta i zbog čega je bitan za razvoj govora

Shvatanje i razumevanje govora započinje jednosmernim putem od roditelja i odraslih ka detetu. Ali to nije pravi vid komunikacije pošto komunikacija podrazumeva dvosmernu razmenu informacija. Te informacije mogu biti verbalne i neverbalne. Što znači da i pre same prve reči dete komunicira sa odraslima. Komunikacija počinje onda kada dete reaguje na govor i kada traži način da iskaže svoje potrebe. Iako možda izgleda da namerna komunikacija počinje sa pojavom prve reči, komunikacija zapravo počinje mnogo pre toga.
Dete komunicira pokretima svoga tela, glasanjem, facijalnom ekspresijom što treba da odgovara datoj situaciji, npr kada na pitanje dete potvrdno klimne glavom ili je okrene u stranu znamo da želi da kaže „da“ ili „ne“. Iako gestovi predstavljaju pratioce govora oni su važni onda kada ne postoji drugi vid komunikacije. Tada ih treba negovati jer su oni preteča komunikacije. Oni su dokaz da dete ima misaono-gestovne asocijacije i da dete može gestom da izrazi svoje misli. A od gesta do prve prave reči deli nas samo jedan korak.

Jedan od najranijih oblika gestova je pokazivanje. Formiranje i upotreba pokaznog gesta vezano je za finu motoriku, vizuomotornu koordinaciju, auditivnu i vizuelnu pažnju. Da bi dete moglo da upotrebi pokazni gest neophodno je da se mišići šake diferenciraju (razlikuju) tako da dete može voljno da pokreće odnosno ispravi kažiprst. Pokaznim gestom dete izražava svoje potrebe i želje dok ne razvije govor na tom nivou da umesto njega  koristi reči da izrazi potrebu.

Svaki put kada vi kažete: ,,Vidi, evo je maca!,” i pokažete, dete se okrene i usmerava svoju pažnju. Pokazni gest je važan i za savladavanje telesne šeme. Prstom će pokazati gde mu je glava, oko, nos, a gde su usta. Što više bude pokazivalo različite delove tela i dodirivalo ih bolje će upoznati svoje telo, a to je bitno za dobru komunikaciju na najranijem uzrastu. Dobro razvijena motorika omogućava detetu pored ostalog i izvršavanje naloga, koje je znak razumevanja govora. Kada detetu date nalog: „Pokaži gde je tvoje oko?“, ono najpre mora razumeti šta tražite od njega, imati pojam o telesnoj šemi i delovima tela, ali i razvijen pokazni gest.

Treba biti pažljiv sa preteranom upotrebom gesta. Važno je razvijati gestovnu komunikaciju, ali je potrebno težiti tome da se ona nadogradi i bude osnova za razvoj govorne komunikacije. Nije poželjno da se gestovni nivo, u svom najprostijem obliku, zadrži duže nego što je neophodno. Dete se brzo navikne da se obraća gestovima, naročito kada ga podstičemo da samo tako komunicira bez stimulisanja razvoja govora. Gestovi su potrebni u određenoj fazi kao prelazno sredstvo sporazumevanja, ali u kasnijim fazama razvoja govor ga postepeno zamenjuje.

Kada izostane pojava pokaznog gesta potrebno je obratiti pažnju na tokove saznajnog, motornog i razvoja komunkacije.

Kod kašnjenja pojave pokaznog gesta izvesno je da će postojati i kašnjenje u razvoju govora, ali i fine motorike i vizuomotorne koordinacije. Osim toga, detetova sposobnost da sa nama komunicira biće ograničena. To važi i u obrnutoj situaciji, kada želimo da ukažemo na nešto bitno, dete možda neće obratiti pažnju na naš prst, jer ni ono samo ne koristi taj gest. Pokazni gest se razvija izmedju 9. i 12. meseca. Ukoliko primetite izostanak ili kašnjenje pokaznog gesta u odnosu na uzrasne norme potražite stručnu pomoć logopeda, reedukatora psihomotorike i psihologa.

Pokazni gest možete stimulisati tako što ćete vi izdvojiti kažiprst deteta onda kada treba nešto da pokaže. Isto možete raditi na naš zanimljiv način, gde ćete iseći deo slamčice i zalepiti sličicu ili nalepnicu koju dete voli. Taj deo slamčice stavite na vrh kažipsta deteta. Tako će ono osvestiti taj deo šake, lakše će izdvojiti kažiprst i pratiti ga pogledom.

Neobična logopedska kuća

Svaka kuća ima krov. Krov je napravljen od crepa. Na našoj kući svaki crep krije tajnu. Ispod svakog crepa se krije po jedna reč (imenica ili glagol). Te reči treba da otkrije Vaše dete i da od njih sklopi rečenicu. Ali tu nije kraj zadatka. Kada dete odabere reči, baca kockicu koja ima šest različitih boja. Prozori na kućici su istih boja i kriju poseban zadatak. Oni određuju kakva će ta rečenica biti (potvrdna, odrična, upitna, uzvična, obaveštajna ili u kom vremenu će biti). Kada baci kockicu dete smišlja rečenicu u skladu sa zadatkom, zapisuje je na papirić i ubacuje kroz vrata u kuću.
Ovim putem dete vežba radnu memoriju, čitanje i pisanje, bogati rečnik, uči interpunkciju, vrste rečenica i vremena, vežba sintezu i divergentno mišljenje (davanje većeg broja različitih odgovora, što predstavlja osnovu kreativnosti), uči o bogatstvu jezika, vežba kreativnost i uživa u uspehu izvršenog zadatka.

Kada imamo dete mlađeg uzrasta lako možemo da pretvorimo igru u nešto korisno za razvoj, ali kada je dete starije to postaje nešto teži zadatak. Zato je ova kuća od reči savršena igra za stimulaciju dece starijeg uzrasta a lako se pravi.

Ovu i još mnoge igrice koje se koriste u LEC Čabarkapa možete pronaći u praktikumu „Da brbljam, da govorim, da učim“ autorke dr Nataše D. Čabarkape koja navodi: „Naloge i zahteve možete prilagođavati detetovom uzrastu, a kuća nije jedini način ovakvog učenja, možete napraviti drvo reči, bunar, loptu… Jedina granica je granica naše mašte“.

Moje dete još nije progovorilo-Šta da radim?

Najdragoceniji poklon koji možete dati svom detetu je govor. Najviše nas obraduju reči našeg deteta koje po prvi put kaže mama ili tata. A kada porastu znaju da budu prave pričalice čija nas mašta i znatiželjnost iznenađuju.

Govor se uči u kući, sama porodica je zadužena za bogatstvo odnosno siromaštvo detetovog jezika. Razgovori odraslih se reflektuju u govoru dece. Kada razvoj govora izostane ili se primeti kašnjenje u svakom roditelju se javi briga: „Šta sada da radim?“. Razvoj jezika zavisi od mnogih faktora. Zavisi od socijalnih činilaca koji su mahom u našoj kontroli kao i od bioloških i anatomskih faktora koji su van naše kontrole. Roditelji bi trebalo da prate razvoj svog deteta i ukoliko primete neki znak kašnjenja da se obrate stručnjaku.

Ovo su neki od znakova kašnjenja u govorno-jezičkom razvoju na koje treba da obratite pažnju:
-kašnjenje faze gukanja (gukanje se javlja od 8. do 20. nedelje)
-kašnjenje faze brbljanja (brbljanje se javlja od 6. do 9. nedelje)
-kašnjenje pojave prve reči (prva reč se javlja između 9 meseci i godinu i po dana)
-ako dete ne usmerava pažnju na govor drugih ljudi, ne razume jednostavne govorne naloge, ne oponaša zvukove iz okoline
-dete koje ne tapše, ne maše, ne pokazuje gde mu je glava
-ako sa 2 godine nije progovorilo
-ako u rečniku ima tek nekoliko reči
-ako nema prostih rečenica


Rečnik dece do treće godine bi trebalo da bude razumljiv i da sadrži više od 500 reči (tačnije između 500 i 1000 reči). Dete na uzrastu od 3 godine bez problema razlikuje rod, usvaja množinu, padeže, razume postavljena pitanja. Ukoliko dete na ovom uzrastu ne koristi prideve, priloge, predloge, veznike, nije usvojilo zamenice, izostavlja pomoćne glagole, meša određene suglasnike (B i P, D i T, U i V, L i J), neke glasove ne izgovara pravilno onda je veoma važno da se na vreme otpočne logopedski tretman. Što duže čekate problem će biti teže korigovati.

Ono što svaki roditelj treba da učini je da stimuliše svoje dete da govori. Treba ih hrabriti da Vam pričaju svoje događaje doživljene tokom šetnje, vožnje u kolima, u kupovini… Morate ih pažljivo slušati bez požurivanja i prekidanja. Tako i tada će se i sama deca truditi da se lepo izražavaju. Ako dete izgovori neku neadekvatnu reč ili nepravilno izgovori neki glas nemojte ga ismevati i očekivati od njega da se izražava kao odrasla osoba. Kada Vam dete postavi pitanje, odgovorite mu jasno i koristite reči koje ono može da razume. Vodite razgovore pred Vašom decom, pričajte im šta ste radili, videli, čitali… Na taj način širite vidike i znanja svojoj deci. Svakodnevni život pruža na hiljade mogoućnosti da se govori o različitim temama (igra, kućni poslovi, putovanja, zanimanja roditelja…). To će obogatiti jezik deteta i njegova znanja i omogući će mu da znanja koja stiče u školi poveže sa realnim životom.

Osnovu govora čine dve sposobnosti, sposobnost da se govor razume i sposobnost da se govor produkuje. Razumevanje i pričanje ne smeju da se odvajaju. Zato se radi paralelno na stimulaciji obe vrste sposobnosti. Govor je u vezi sa razvojem mišljenja i razvojem motorike bez kojih govor ne bi bio moguć. Zato je u tretmanu pored logopeda važna uključenost psihologa i reedukatora psihomotorike. Ukoliko imate i najmanju sumnju u vezi razvoja govora Vašeg deteta posavetujte se sa logopedom. Nemojte čekati da problemi budu isuviše očigledni svima u Vašoj okolini. Doći rano za logopeda znači da ste došli na vreme.

Od čega ćeš sladoled? Ukus izaberi i napravi sladoled po svojoj meri

Omiljena poslastica svakog deteta u letnjim mesecima je zasigurno sladoled i svako dete ima omiljen ukus. Njemu se svako raduje pa je zato ova aktivnost posebno zanimljiva deci. Pričamo o sladoledu, o različitim ukusima i pravimo maštovite kombinacije koje deca sama osmišljaju.

U našem centru napravili smo jedan kornet i mnoštvo različitih kugli od raznih boja i materijala. Pravi se lako, a stimulišemo različite i brojne oblasti razvoja deteta. Ovu aktivnost izvodimo na više načina u zavisnosti od toga šta želimo da stimulišemo kao i od sposobnosti i uzrasta Vašeg mališana. Detetu možete dati model po kom će da napravi isti sladoled ili mu zadajte verbalni nalog npr. „Prvo stavi crvenu kuglu sladoleda, zatim zelenu i na kraju narandžastu kuglu“. Na ovaj način se vežba verbalna memorija, a ukoliko mu pokažete model pa ga sklonite vežbamo vizuelnu memoriju.
Ova aktivnost je posebno važna za praćenje vizuelnih redosleda (šta je pre a šta posle). Ukoliko je dete starije možete povećati broj kugli ili umesto boje govoriti ukuse koje te boje predstavljaju (crvena-jagoda, zelena-kivi, bela-vanila…). Deci je posebno zanimljivo ako ih pustimo da sami naprave svoj sladoled. Tako dobijamo šansu da uđemo u dečiji svet mašte i da ga stimulišemo da proširi svoju priču (postavljajte mu pitanja kao što su: „Od čega je taj sladoled?“, „Koje je boje?“, „Kakvog je ukusa?“, „Da li je hladan ili topao?“, „Kada ga jedemo?“, „Koliko ima kugli?“…). Mogućnosti su brojne. Kroz ovu aktivnost stimulišemo:

 • vizuelnu percepciju i pretraživanje
 • taktilnu percepciju
 • praćenje redosleda
 • vizuelnu i auditivnu memoriju
 • pažnju
 • kategorije (boje, ukusi, voće…)
 • količinu
 • predloge (na, ispod, iznad, gore, dole…)
 • bogaćenje rečnika

Slažem slagalicu i učim delove tela

U praktikumu „Da brbljam, da govorim, da učim“ autora dr Nataše D. Čabarkape postoji mnogo tekstova, primera i aktivnosti koji mogu biti korisni kako defektolozima tako i roditeljima. Jedna od njih je tema koja se odnosi na delove tela, odnosno na telesnu šemu. Izdvajamo Vam deo koji možete pročitati u praktikumu dr Nataše D. Čabarkape a koji se odnosi na to kako dete spoznaje svoje telo.

„Doživljaj telesne celovitosti usvaja se postepeno, tokom celog života, ali je najintenzivniji u prvim godinama života.“

U sledećem odlomku Vam dajemo savet kako možete da učite telesnu šemu sa svojim mališanom: „Delove tela s detetom možete učiti koristeći njegovo i svoje telo, lutke, crteže… Možete ih i nacrtati, a zatim od deteta tražiti da imenuje određeni deo i da ga pokaže na sebi, na vama ili na lutki. Takođe za učenje delova tela možete koristiti i slagalice tako što ćete nacrtati ljudsku figuru, a zatim je iseći u vidu slagalice koju dete traba da složi.
Učenje delova tela i odnosa deo-celina na telu osnova je za usvajanje analize i sinteze glasova u rečima, kao i odnosa da je nešto deo celine (npr. da je slovo deo reči, a reč deo rečenice). Poimanje sebe važno je i u psihološkom smislu…“

Kroz ovu slagalicu dete na zanimljiv način usvaja znanja o delovima tela i telesnoj šemi. Aktivnost se sprovodi tako što od deteta tražimo da nam imenuje i pokaže određeni deo tela (npr. gde je glava, stavi glavu na mesto…). Kada je dete mlađeg uzrasta koristimo jednostavne naloge i krećemo od osnovnih delova tela (glava, ruke, noge, stomak, leđa). Ukoliko je dete starijeg uzrasta polako dodajemo složenije i detaljnije delove tela (npr. delove glave, delove lica, delove oka itd.). Za mlađu decu možete koristiti model po kom će da slažu slagalicu, a ukoliko je dete starije onda može da je složi i bez zadatog modela.
Ovu slagalicu možete koristiti i za proširivanje znanja, pa tako možemo učiti predloge (glava je gore, noge su dole, uši su na glavi…), usvajati pojam količine (imam jedan nos, imam dve ruke…), poznavanje lateralizovanosti (to je leva ruka, to je desno oko)…

Leva ili desna strana, koja noga/ruka ide sada?

Lateralizovanost predstavlja podeljenost tela na dve simetrične polovine, levu i desnu. Otkrivanjem leve i desne polovine dete postaje svesno podeljenosti tela, što predstavlja osnov za orijentaciju u prostoru, praćenje redosleda auditivnih i vizuelnih informacija i osnov za čitanje i pisanje.
U našem centru smo osmislili aktivnost kojom dete uvežbava poznavanje lateralizovanost na sebi. Ovu aktivnost lako možete napraviti kod kuće a sve što Vam je potrebno su papir, bojice i makaze. Aktivnost se može prilagoditi uzrastu Vašeg deteta.
Deca kada napune četiri godine polako mogu da se upoznaju sa levom i desnom stranom tela. Ukoliko dete ne poznaje lateralizaciju na svom telu to će se odraziti na pojavu smetnji u učenju i usvajanju školskih znanja. Smetnje ovog tipa mogu postojati izolovano ali mogu biti i deo disleksije, disgrafije, dispraksije, diskalkulije i opšte disharmonije.
Ovu aktivnost dete izvodi po vašim nalozima. Nalog izdajete: „Stavi levu nogu na narandžasto stopalo, stavi desnu ruku na plavu šaku…“. Kroz ovu aktivnost vežbamo i:

 • Razumevanje i izvršavanje naloga
 • Pamćenje
 • Prelazak preko središnje linije tela
 • Pokrete tela u objektivnom i gestualnom prostoru (prostor izvan tela)
 • Ravnotežu
 • Koordinaciju pokreta

Predstavljamo vam “Vežbe” kao deo praktikuma “Da brbljam, da govorim, da učim”

Praktikum “Da brbljam, da govorim, da učim” autora dr Nataše D. Čabarkape je knjiga koja može biti pouzdan saveznik roditeljima, pedijatrima, defektolozima (različitih profila), vaspitačima, učiteljima i nastavnicima. Ukoliko neko vama drag ulazi u svet roditeljstva ili je njegovo dete pred razvojnim izazovom, ovo je poklon na kom će vam biti dugo zahvalan. U pitanju je knjiga koja se dugi niz godina uzima sa police.

Praktikum se sastoji iz nekoliko segmenata, “Rani razvoj deteta”, “Izazovi predškolskog i ranog školskog perioda”, “Vežbe”, “Igrice logopedsko-edukativnog centra Čabarkapa” i “Radionice”. Oni obuhvataju različite etape razvoja vašeg deteta kao i određene vežbe, igrice, radionice…

„Vežbe“ predstavljaju poglavlje u kojem se na jasan, precizan, konkretan i pragmatičan način čitaocima pruža niz aktivnosti, da kroz igru uče, stimulišu i koriguju različite aspekte dečjeg razvoja. Reč je o kreativnim i korisnim načinima vežbanja orijentacije u prostoru, ravnoteže, pojmova vremena i redosleda, percepcije, pažnje, grafomotorike, opštih verbalnih sposobnosti, savladavanja čitanja i pisanja i nošenja s nekim specifičnim školskim izazovima (kao što je pisanje sastava, mešanje slova pri pisanju itd.). Takođe su dati predlozi koje roditelji mogu obavljati u okviru svakodnevnih aktivnosti s decom (u kuhinji, na plaži, na snegu i sl.). Poglavlje sadrži detaljne vežbe za pravilan izgovor svih glasova, s korisnim savetima i uputstvima.

U praktikumu je opisano mnoštvo aktivnosti koje mogu da se obavljaju sa decom u kućnim uslovima. U ovom tekstu ćemo vam prikazati jednu od vežbi koju možete lako da napravite i koristite u radu sa decom a koje se mogu naći u ovom poglavlju.
Slagalica
Na papiru nacrtajte različite oblike od kojih ćete napraviti slagalicu. Na jednoj strani neka bude sličica, a na drugoj slova. Dete ima zadatak da složi slagalicu, a zatim da pročita reč. Na ovaj zanimljiv način dete vežba redosled slova u rečima, a vi možete da mu pomognete tako što ćete ga pitati koje je slovo (glas) prvo, koje slovo ide posle slova A, koje je poslednje slovo…

Zalepi zastavicu na pravo mesto

Prikazaćemo vam još jednu aktivnost koja je namenjena za praćenje vizuelnih redosleda kao i prethodna aktivnost sa dugmićima. Ova aktivnost se koristi za praćenje vizuelnih redosleda, unapređivanje vizuelne i auditivne pažnje, razvijanje razumevanja i shvatanje naloga, kao i za pamćenje. Odlična je jer priprema oko i ruku za čitanje i pisanje, što omogućava deci da lakše savladaju školske veštine i razvijaju spretnost pokreta ruke i koordinacije oko-ruka.

Sve što je potrebno je da dete prati zadati model i ponovi odgovarajući niz obraćajući pažnju na redosled zadatih boja.

Rukavice i dugmići da rade prstići

Iako je prošlo zimsko doba i bliži nam se toplo leto, zimske rukavice možemo da iskoristimo za razvoj određenih sposobnosti kod dece. Uvek je zabavno raditi nešto što se ne sme, čemu nije vreme za to, zato se zaigrajmo malo sa zimskim rukavicama i vežbajmo spretnost prstiju.

U našem centru smo osmislili kako na lak način možemo da pokrenemo mozak i prste naših mališana. Cilj ove aktivnosti je da dete pravilnim redosledom dodiruje prst palac sa drugim odgovarajućim prstima. Na rukavicu ušijte dugmiće različitih boja.  Detetu zadajte verbalni nalog kojim će redosledom da dodiruje dugmiće ili to predstavite u vidu krugova obojenih u bojama dugmića. Tako će dete morati da ponovi niz pokreta koji će biti dobri za sazrevanje šake i spretnost prstiju (npr. da dodirne crveni dugmić dva puta, pa žuti pa zeleni…).

Na ovaj način se unapređuje vizuelna i auditivna pažnja, prate se vizuelni redosledi, razvija se razumevanje i shvatanje naloga, pamćenje (ukoliko verbalno kažemo ili sklonimo papir sa zadatom kombinacijom) ili se detetu zadaje takt po određenim bojama koji on treba da ponovi.

Sve navedene aktivnosti pripremaju decu za ovladavanje školskim veštinama koje zahtevaju spretnost pokreta ruke. Najvažnija od njih je razvijanje veština pisanja i čitanja.

Pogledajte galeriju

Okreni krug na pravu stranu

U našem centru osmislili smo jednu zanimljivu, a pre svega edukativnu aktivnost pomoću koje će vaše dete moći da uči nove pojmove, slova, brojeve. Ovu aktivnost možete napraviti sami kod kuće sa Vašim detetom i tako ćete vreme provesti kvalitetno i na kreativan način. Kroz aktivnost dete može da uči i da usvaja nova znanja. Sve što treba jeste da stavite na donji krug pojmove koji se uče, a na gornji kategoriju kom ti pojmovi pripadaju. Npr. ako se uči slovo „A“, na gornjem krugu nacrtajte veliko i malo slovo „A-a“, a na donjem što više reči koje počinju tim slovom.

Detetu kažite: „A kao …“ , dete treba da se seti pojma na slovo A i da taj pojam nadje na krugu. Isto tako možete koristiti ostala slova ili neke druge kategorije (u zavisnosti od uzrasta i potreba deteta). Te kategorije mogu biti boje (šta je sve žuto, crveno, zeleno), životinje (domaće, divlje), brojevi…