Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Tretman pokretom i govorna terapija – pomoć da dete progovori, spozna svoje telo i sebe

U našem Logopedskom centru „Čabarkapa“ se odvijaju tretmani govorne terapije, reedukacije psihomotorike i senzorne integracije koji zajedničkim delovanjem pomažu razvoju govora, pokaznog gesta, razumevanju, bogaćenju rečnika, usvajanju telesne šeme na sebi i drugima, odnos dela i celine na telu kao i na razvoju sposobnosti i veština kojim dete treba da vlada od najmlađeg uzrasta pa do predškolskog i školskog doba.Read More