Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Riziko faktori – prvi alarm za usporen govorno-jezički, psihomotorni i socioemocionalni razvoj

Veoma je bitno da roditelji budu upoznati sa tim da riziko faktori kojima su deca izložena tokom trudnoće, u toku porođaja i nakon porođaja mogu da utiču na govorno-jezički, psihomotorni i socioemocionalni razvoj. Kada postoji bilo kakvo kašnjenje u razvoju bebe, potrebno je odmah delovati kako bi se iskoristili razvojni potencijali za učenje i stvorila osnova za kasnije razvojne stadijume.Read More