predškolac

Da li je moj predškolac spreman za polazak u prvi razred?

Poštovani roditelji, logoped, psiholog i reedukator psihomotorike vas pitaju: Da li je vaš predškolac spreman za polazak u prvi razred?  Svaki roditelj deteta koje je budući đak prvak sa uzbuđenjem iščekuje 1. septembar. Osim uzbuđenja, roditelji imaju tremu i pitaju se šta sve njihovo dete treba da zna pre nego što krene u školu.

Pitaju se da li može 45 minuta da sedi na stolici i pomno prati učitelja. I jedno od glavnih pitanja koje postavljaju sebi je: Da li je moje dete spremno za polazak u prvi razred?

Pitanje koje sada, pred upis u školu, muči svakog roditelja je: Da li je moje dete spremno za polazak u prvi razred?  Da bi Vam pomogli dajemo listu pokazatelja urednog razvoja:

 • Može mirno da sedi
 • Pravilno drži olovku (između tri prsta – palca, kažiprsta i srednjeg prsta).
 • Rado prihvata grafomotorne aktivnosti.
 • Prepoznaje slova i brojeve.
 • Ne piše ogledalski nijedno slovo ni broj (piše pravilno).
 • Zna da pokaže delove tela na sebi sa desne i leve strane.
 • Može da zapamti barem tri naloga koja čuje.
 • Pravilno izgovara sve glasove.
 • Zna koji je prvi glas u nekoj reči; koji glas je pre, a koji posle (Analiza glasova u rečima).
 • Zna koju reč ste rekli ako kažete reč slovo po slovo (Sinteza glasova u rečima).
 • Pravilno upotrebljava gramatičke kategorije (rod, broj, padež).
 • Bez previše muke može da prepriča priču ili nauči pesmicu.
 • Dobro usmerava pažnju i može da je održi tokom aktivnosti.
 • Spontano stupa u komunikaciju u zavisnosti u kojoj se situaciji nalazi.

Šta radi logoped?

U Logopedsko edukativnom centru Čabarkapa logoped procenjuje govorno-jezički status deteta, odnosno procenu receptivnog i ekspresivnog govora (da li je dete progovorilo, da li razume naloge koji mu se zadaju). Pored toga, logoped procenjuje artikulaciju kao i govorne organe koji učestvuju u govoru (disanje, mišiće usana, lica i jezik, kao i  celokupnu anatomiju govornog aparata). Ako se radi o predškolskom i školskom detetu, logoped koristi testove koji odgovaraju njegovom uzrastu. Tu spada procena grafomotorike, da li dete pravilno drži olovku, da li ostavlja adekvatan trag olovke na papiru, da li prati smer pisanja slova, procena pisanja, čitanja, prepričavanja, kao i procena fonemskog sluha i analiza i sinteza glasova u reči. Nakon odgovarajuće logopedske procene, roditeljima se iznosi mišljenje, dijagnoza kao i predlog tretmana. Logopedski tretman podrazumeva stimulaciju koja je intenzivna uz pomoć različitih vrsta aktivnosti. Zavisno od toga koji problem dete ima i šta su njegove potrebe, uvode se različite aktivnosti kroz koje dete i logoped zajedničkim snagama utiču na razvoj govora. Osim toga logoped radi na bogaćenju rečnika, na funkcionalnoj upotrebi reči, na razumevanju govora i na mnogim drugim aspektima govora. U to spada i rad sa predškolskom i školskom decom koji podrazumeva rad na grafomotorici, pisanju, čitanju, razvoju fonemskog sluha, analizi i sintezi glasova u reči i mnogi drugi aspekti koji podrazumevaju školsko gradivo. Pošto su govor i mišljenje povezani, rad logopeda nekada prevazilazi granice onoga što se definiše kao razvoj govora, već uključuje i rad na opštem osposobljavanju deteta za razne životne situacije.

Dragi roditelji, ukoliko primetite da Vaše dete ne može da uradi neku od ovih aktivnosti pravo vreme je da se obratite stručnjacima (logoped, psiholog, reedukator psihomotorike) koji će testirati vaše dete i na osnovu dobijenih rezultata predložiti tretman.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori, predškolac

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *