Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Igrica Pokaži i kaži u službi verbalne memorije

Igricu Pokaži i kaži možete da koristite za vežbanje verbalne memorije tako što ćete ispred deteta da stavite sličice koje treba da zapamti, a zatim da ih prekrijete kartonom ili papirom. Na početku stavite manji broj sličica, a zatim povećavajte. Od deteta tražite da na talonu pokaže o kojim pojmovima je reč, a zatim samo da skloni papir sa sličice. Drugi način da proverite da li je dete zapamtilo pojmove je da papirićem prekrije pojam na talonu.
Verbalna memorija utiče na produžavanje pamćenja i pažnje. Ukoliko dete nema dobro razvijenu verbalnu memoriju problem će se odraziti na pisanje po diktatu, čitanje, učenje pesmice ili učenje lekcije, kao i na pamćenje dve ili više aktivnosti koje ono treba da zapamti i ispuni.