Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Čini se, septembar je daleko. Međutim, kada su tako važne promene za dete vezane za taj mesec, pogrešno bi bilo posmatrati ga dalekim. Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih životnih tranzicija za dete. Mnoga deca se tada po prvi put nalaze u kontekstu gde je prisutan veliki broj vršnjaka, sa jednom odraslom osobom koja pred njih postavlja zahteve za određenom vrstom ponašanja, izazove za postizanjem određenih rezultata, i zato nije redak slučaj da se deca „ne snađu“.

Razlozi za to mogu biti brojni: od toga da dete ne uspeva da održi pažnju potrebnu da bi se školski materijal savladao, toga da nije naviklo da se pred njega postavlja zahtev, do neshvatanja socijalnog konteksta u kojem se nalazi; nije retko da neki raniji problemi tek sada isplivaju, te „slatko“ mešanje glasova j i l, dovede do toga da dete „lale“ na diktatu čuje i piše kao „jaje“; nezrela grafomotorika otežava savladavanje veština pisanja… Mnogo ima razloga zbog kojih dete može imati problem da se uklopi na adekvatan način u školski sistem, a školski sistem, nažalost, veoma često nema dovoljno razumevanja ni kapaciteta, da učenicima kojima je na neki način potrebna dodatna podrška tu podršku i pruži (ne mislite odmah na inkluzivno obrazovanje; i detetu koje ima problema sa artikulacijom glasova treba podrška i dodatan rad, kao i detetu koje teže savladava čitanje i pisanje).  Vremenom, problem se pogoršava i na kraju, dete počne da doživljava školu kao mesto u kojem se vidi samo ono loše u njemu, umesto da je doživljava kao mesto koje treba da podstiče i neguje kapacitete, sposobnosti deteta.

Šta je naš cilj? Naš cilj je da pripremimo decu za tu veliku promenu.

Vrlo često nam zamere da eto, pre desetak godina takvi programi nisu postojali, pa su deca opet išla u školu i razvijala se kako treba i pohađala školu. Međutimbili bismo slepi ako bismo smatrali da se vreme nije promenilo. Sa stimulacijom koja je sada dostupna (preko programa na TV-u, do tableta, laptopova, telefona…) uz često prezauzete roditelje, neretko deci treba dodatna priprema. Mi testiramo trenutne sposobnosti deteta, upoređujemo ih sa normama vezanim za uzrast deteta i kreiramo program za dete ukoliko postoji potreba za tim.

Važno je da proverite spremnost deteta za polazak u školu. U timu našeg centra su psiholog, logoped i reedukator psihomotorike. 
Timski rad nam omogućava da udruženim snagama pristupimo proceni deteta i damo celovitu sliku detetovih sposobnosti. Na taj način, od nas dobijate povratnu informaciju o kognitivnom statusu deteta, o njegovoj sposobnosti za verbalnu komunikaciju, artikulaciji glasova, bogatstvu rečnika, razvijenosti motorike (fine i grube motorike) i mnogim drugim aspektima funkcionisanja deteta. Ukoliko primetimo neki problem, imamo mogućnost da Vam predložimo program rada sa detetom sa predlozima vežbi koje možete raditi sa nama ili kod kuće.

Preporučujemo da na vreme proverite spremnost deteta za školu. Ne radi se o pomodarstvu. Prevenirajte moguće probleme.
Kontaktirajte naš tim.

logoped beograd, privatni logoped, mucanje, disfazija, logoped iskustva, logoped ordinacija, logoped indivdualni tretmani, logoped srbija, dete ne govori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *