Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM
KSAFA

KSAFA-m aparat za auditivnu stimulaciju

KSAFA – m (Kostićev selektivni auditorni filterski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat je još jedno važno oruđe koje koristimo tokom logopedskih tretmana. Ovaj aparat namenjen je ranoj habilitaciji govora i jezika i od posebne je koristi u radu sa decom sa različitim stepenima oštećenja sluha, dece sa nerazvijenom verbalnom komunikacijom i dece sa patološkim obrascima govorne komunikacije.
Read More